Χέρι χέρι... Με ένα χαμόγελο και δυο τρεις κουβέντες... Να το πάρω σπίτι, να το διαβάσω...

Όλο και κάτι θα μ' ενδιαφέρει...

filos filos filos asepop
ikaros ikaros ikaros depak
bar katal varwnos lilip