Ένα μήνυμα, μια πληροφορία, ένα κομμάτι χαρτί.... Χρώματα, εικόνες, γράμματα... Μια παλέτα... Φαντασία και δημιουργία...

Για λίγες μέρες σε κάποιο τοίχο της πόλης... Να προκαλέσει τα βλέμματα... Να μιλήσει... Για δευτερόλεπτα...

Και ίσως να μην ξεχαστεί!

don innoc sof cin lyk
las9 lass7 lass04 acc fest vavyl
karn5 karn7 dsk mol eras epil
karn5
karn7
dsk
mol
eras
epil
lass04
vavyl
fest
acc
lass7
lass9
lyk
cin
op

inno

don